Onze visie

Bij ons op school mag je jezelf zijn

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool het Atelier focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Bij ons op school mag je jezelf zijn. We willen je echt leren kennen en helpen. Op Het Atelier leer je uitdagingen aan te gaan, trots te zijn op jezelf, je eigen ontwikkeling te zien en te benoemen. Zo groeit je zelfvertrouwen en ga je met plezier naar school. Je wordt een echte levenskunstenaar.


Het allerbelangrijkste is dat je het fijn hebt op onze school. In een goede sfeer kun jij je talenten verder ontdekken en ontwikkelen. We proberen de lessen zo leuk mogelijk te maken. Door te bewegen, samen te werken en jou op je eigen niveau uit te dagen. We leren je niet alleen rekenen, taal en spelling, maar ook creatief te onderzoeken, te presenteren en te doen.


We gaan met je in gesprek over jouw leerdoelen, dus jij mag meepraten. We leren je stapje voor stapje invulling te geven aan je taken. In jouw portfolio laat je zien waar je trots op bent en waar je naar op weg bent.


Samen is een belangrijk woord op Het Atelier: samen spelen, samen leren en samen vieren. We vieren met elkaar onze feesten, onze successen en we laten zien waar we trots op zijn. Ook jouw ouders horen daarbij. Iedere juf of meester kent je en zal je altijd willen helpen.